Villkor    

 

Vid bekräftad bokning är du skyldig att följa villkoren enligt nedan.


Bokning av 5 eller fler hotellrum klassas som gruppbokning och då gäller särskilda villkor.  

 

Avbokning / Ändring av hotellrum

 

Fri avbokning tillämpas fram till 18:00 dagen före ankomst.

Vid avbokning senare än detta debiteras bokningens första natt.

 

Ändring av bokning sker i mån av plats.

Observera att vid ändring av datum eller rum ändras priset till det som är aktuellt vid tillfället för ändringen.

 

Om du bokat genom en tredje part ska avbokning göras genom den part du bokat hos, och anpassas efter bokningsföretagets / reseagentens avbokningsvillkor.  

 

Avbokning / Ändring av hotellrum vid gruppbokning

 

Fri avbokning för hela gruppen tillämpas fram till 4 veckor före ankomst.

Vid avbokning senare än detta kommer hälften av totalsumman att debiteras.

 

Fri avbokning för enskilda rum i gruppen tillämpas fram till 2 veckor före ankomst.

Vid avbokning senare än detta kommer första natten av rummets kostnad att debiteras.  

 

Avbokning / Ändring av konferensrum

 

Fri avbokning tillämpas fram till 4 veckor före ankomst. Vid avbokning senare än detta debiteras hälften av totalsumman.

Ändring av bokning sker i mån av plats.

 

Måltider vid konferens

 

Hotellet måste få information om vilken typ av förtäring / måltider ni önskar senast 2 veckor före ankomst.

Hotellet måste få information om eventuella allergier/specialkost senast 1 vecka före ankomst.

Har hotellet inte fått information enligt ovan nämnda tidsramar kan hotellet inte garantera att givna önskemål tillgodoses.  

 

Ankomst och avresa

 

Hotellrummet står till ditt förfogande tidigast från kl. 15.00 på ankomstdagen.

På avresedagen måste du lämna rummet senast kl. 11.00.  

 

Sen ankomst

 

Rummet är reserverat för ankomst senast kl. 20.00.

Räknar du med att komma senare, måste du meddela hotellet på förhand för att inte riskera att rummet hyrs ut till annan gäst.  

 

Utebliven ankomst

 

Vid utebliven ankomst kommer bokningens första natt att debiteras.

 

Avresa före den avtalade tidens utgång

 

Har du beställt för en bestämd tidsperiod men avreser före denna tids utgång får du betala samma ersättning som vid sen avbeställning.

Utöver priset för den tid du vistats på hotellet betalar du alltså för ytterligare ett dygn.

Detta gäller ej gruppbokningar, när tillgången på hotellrum är liten, eller när hotellet anser att rummet inte går att hyra ut till annan gäst. 

 

Betalning

 

Betalning sker vid incheckning om inte annat har bestämts i förväg.

Andra betalsätt kan vara förskottsbetalning eller faktura. Detta måste förhandlas med hotellet vid bokningstillfället.

 

Hotellet har rätt att begära en bokningsavgift eller annan förskottsbetalning för att din bokning ska vara bindande.

Detta belopp avräknas den slutliga räkningen.

 

Om du avbokar rummet utan att ta hänsyn till avbokningsreglerna, har hotellet rätt att behålla bokningsavgiften/ förskottsbetalningen.

 

Husdjur

 

Hotellet accepterar inga husdjur.

Husdjur på rummet kommer klassas som skadegörelse och debiteras därefter.

Se mer under Ansvar vid skadegörelse.  

 

Rökning

 

Rökning är förbjuden på hotellet. Rökning är endast tillåten på angiven plats.

Rökning på hotellrummet eller hotellets övriga lokaler klassas som skadegörelse och kommer debiteras därefter.

Se mer under Ansvar vid skadegörelse.  

 

Ansvar vid skadegörelse

 

Om du röker på hotellrummet eller övriga utrymmen på hotellet kommer du debiteras böter om 4000:- per tillfälle detta inträffar.

Du riskerar även att behöva lämna hotellet omedelbart.

 

Om du trots det förbud som gäller mot husdjur ta med dig ditt husdjur in på hotellrummet, kommer du debiteras 2500:- för detta och riskerar att behöva lämna hotellet omedelbart.

 

Vid övrig skadegörelse som vandalisering etc. debiteras du enligt de skador som uppkommit.

Du riskerar att behöva lämna hotellet omedelbart om hotellet anser att skadorna är allvarliga nog.

 

Ansvar vid kvarglömt material / stöld

 

Hotellet har ingen skyldighet att posta kvarglömda material.

Hotellet har enligt lag rätt att, som säkerhet för fordran mot gäst, kvarhålla resgods och i vissa fall, efter fastställda regler, även att sälja det.

 

Hotellet har inget ansvar för den egendom som du förvarar på hotellrummet eller i hotellets lokaler.

Skulle det emellertid visa sig att hotellet eller hotellets personal har handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt har skuld i att egendom förkommit, ansvarar hotellet för den förkomna/stulna egendomen.  

 

Hotellets skyldigheter

 

Om hotellet inte kan ge dig rum enligt överenskommelse, har du rätt att utan merkostnad få ett likvärdigt eller bättre rum inom hotellet eller på hotell med likvärdig standard.  

 

Regler vid brister på rum & kompensation

 

Skulle något vara bristfälligt eller trasigt på ditt rum måste du meddela receptionen senast en timme efter att du mottagit din rumsnyckel.

Detta för att hotellet ska kunna säkerställa att bristen/felet ej har uppstått under din vistelse.

Meddelar du ej hotellet inom en timme från det att du mottagit din nyckel, så har du godkänt rummets skick, och hotellet har då ingen skyldighet att ändra ditt rum eller ge kompensation. OBS! Gäller inte vid större skador såsom vattenskada eller liknande som gästen ej åverkat. Du är dock skyldig att informera hotellet så fort du skulle märka att ett problem uppstår. 

 

Önskar du kompensation för ditt rum gör hotellet en bedömning och beslutar ifall du är berättigad kompensation utifrån de aktuella omständigheterna.

 

Force majeure  

 

Strejk, lockout, pandemi, it-attack, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför hotellets kontroll, berättigar hotellet att häva bokningen utan skyldighet att utge skadestånd.

BWH(SM) hotels are independently owned and operated. ©2024 Best Western International, Inc.
Integritets och Cookie policy
Vi värnar om din integritet och för oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.
Vår hemsida använder cookies dels för att optimera hemsidans funktion och dels för att kunna läsa statistik. Genom att du besöker och använder vår hemsida eller dess tjänster förstår du och accepterar hur vi hanterar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.